Nhấp vào đây khi cần trợ giúp

2015-11-30 16:21:04

1.Các Dũng Sĩ khi gặp các vấn đề sau, có thể tra cứu trong bài viết này. Dùng phím CTRL+F để tìm ra vấn đề cần tra cứu.
2.Mọi thắc mắc và khiếu nại vui lòng gửi vào hộp thư CSKH, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. (Sau này có GM tool sẽ dễ dàng hơn)
Hộp thư CSKH: mucskh@hopepay.vn
I.Vấn đề nạp Kim Cương:
1.Nạp bằng thẻ cào:
①.Người dùng Android trực tiếp nhấp vào mức nạp tùy ý sẽ hiện ra giao diện nạp thẻ, có thể chọn cách nạp khác nhau để tiến hành nạp.
Nhấp vào đây khi cần trợ giúp
②, Người dùng iOS nhấp vào nút “Nạp”, hệ thống xuất hiện giao diện nạp bằng thẻ cào, sau đó chọn loại thẻ cào tương ứng để nạp.

③, Nếu bạn nạp thành công nhưng không nhận được Kim Cương, vui lòng liên hệ mucskh@hopepay.vn , nói rõ tình trạng bạn gặp đồng thời cung cấp thông tin:
Tên nhân vật:
Server:
Số Seri thẻ:

2.Nạp qua AppStore:
①,Có thể nạp thông qua giao diện nạp trong game để nạp iOS sau đó chọn mức nạp để tiến hành nạp thẻ.
②,Nếu bạn nạp thành công nhưng không nhận được Kim Cương, vui lòng liên hệ mucskh@hopepay.vn , nói rõ tình trạng bạn gặp đồng thời cung cấp thông tin:
-Tên nhân vật:
-Server:
-Ảnh chụp đơn giao dịch iOS, hình ảnh phải rõ nét (nhất định cần thấy rõ mã đơn hàng, thời gian, và chi tiết thông tin đơn hàng – vào lịch sử đơn hàng trên iTunes để tìm):
Nhấp vào đây khi cần trợ giúp
3.Nạp qua Google Play:
①, Có thể nạp thông qua giao diện nạp thẻ trong game để nạp Google sau đó chọn mức nạp để tiến hành nạp thẻ.

②, Nếu bạn nạp thành công nhưng không nhận được Kim Cương, vui lòng liên hệ mucskh@hopepay.vn, nói rõ tình trạng bạn gặp đồng thời cung cấp thông tin:
-Tên nhân vật:
-Server:
-Ảnh chụp đơn giao dịch Googleplay (phải thấy rõ mã đơn hàng, thời gian và thông tin chi tiết – kiểm tra mail bằng tài khoản gmail đăng nhập Google Play để tìm):
Nhấp vào đây khi cần trợ giúp
2.Vấn đề tài khoản:
*Quên mật khẩu:
Vui lòng liên hệ mucskh@hopepay.vn, nói rõ tình trạng của bạn, đồng thời cần gửi mail theo mẫu sau:
Chủ đề: Tìm lại mật khẩu
Nội dung:
- Tài khoản, server, tên nhân vật;
- Thời gian tạo nhân vật;
- Thời gian nạp thẻ đầu tiên và mã thẻ nạp hoặc hình chụp đơn hàng (Chú ý: nên giữ lại ít nhất thông tin một thẻ nạp làm chứng nhận, để dễ dàng tìm lại tài khoản khi cần thiết)
- Thông tin Vàng, Kim Cương trong tài khoản…(càng chi tiết càng tốt)
- Tổng số lần nạp:
- Tổng số Kim Cương đã nạp:
- Thời gian nạp lần cuối: Mỗi tài khoản, BQT chỉ hỗ trợ lấy lại mật khẩu 1 lần duy nhất.

Cố định tài khoản bằng SĐT
BQT khuyến cáo người chơi sau khi đăng ký tài khoản nên tiến hành cố định tài khoản bằng số điện thoại, tránh trường hợp quên mật khẩu.
Link cố định:http://p.muoriginvn.com/?act=passport.usercenter