Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu

2016-03-09 18:40:30

Với việc cập nhật phiên bản mới cóthêm chức năng Bảo Mật Tài Khoản, người chơi đãcóthểcốđịnh (hoặc gỡbỏ) sốđiện thoại, mail trực tiếp trong game. Thao tác vôcùng dễdàng vànhanh chóng. Sau đây sẽlàbài viết tổng quát vềviệc Bảo Mật Tài Khoản. 1. Tạo tài khoảnKhi tạo tài khoản ban đầu trong mục Đăng Ký(Thuộc mục Tài Khoản Thường) sẽcó3 mục thông tin cần điền: -Tên tài khoản (Có thểnhập tên tài khoản hoặc nhập địa chỉmail)-Mật khẩu -Email (Mặc định sẽlàmail cốđịnh tài khoản của người chơi, nên khi nhập mail cần chúýnhập chính xác địa chỉmail cóthểsửdụng) Lưu ý: Nếu tên tài khoản làđịa chỉmail thìbên dưới vẫn phải nhập mail cốđịnh. Hệthống sẽmặc định địa chỉEmail bên dưới làmail cốđịnh)
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
- Đểdùng tính năng Bảo Mật Tài Khoản, người chơi đăng nhập vào game, vào phần Thiết Lập>Tài khoản đểCốđịnh tài khoản.
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
2. Cđnh mail(Nếu khi to tài khon đã có đăng ký email cđnh thìcóthbqua bước này)+ Nhập chính xác địa chỉmail cần cốđịnh, sau đóbấm “Nhận Mã”, hệthống sẽgửi code xác nhận vềmail đăng ký. Nhập code vào MãXác Minh, bấm “OK”.
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
+Hệthống sẽthông báo cốđịnh mail thành công.
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
+Đểgỡbỏmail cốđịnh trước đóbấm vào “Gỡcốđịnh Email”
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
+ Bấm vào “Nhận Mã”, hệthống sẽgửi code xác nhận vềmail đăng kýtrước đó. Nhập code vào MãXác Minh, bấm “GỡCốĐịnh”. Tài khoản sẽhoàn tất việc gỡbỏmail cốđịnh trước đó.
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
- Nếu muốn cốđịnh lại mail khác, thao tác tương tựnhưtrên.
3. Cđnh Sđin thoi
+ Nhập chính xác sốđiện thoại cần cốđịnh, sau đóbấm “Nhận Mã”, hệthống sẽgửi code xác nhận vềsốđiện thoại đăng ký. Nhập code vào MãXác Minh, bấm “OK”.
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
+ĐểgỡbỏSốđiện thoại cốđịnh trước đóbấm vào “Gỡcốđịnh Sốđiện thoại”+Bấm vào “Nhận Mã”, hệthống sẽgửi code xác nhận vềSốđiện thoại đăng kýtrước đó. Nhập code vào MãXác Minh, bấm “GỡCốĐịnh”. Tài khoản sẽhoàn tất việc gỡbỏSốđiện thoại đãđăng kýtrước đó.
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
- Nếu muốn cốđịnh lại SĐT khác, thao tác tương tựnhưtrên.
4. Hướng dn ly li mt khu +Đểdùng tính năng Tìm lại mật khẩu, người chơi vào giao diện Đăng Nhập, bấm vào “Tìm Mật Khẩu”bên dưới
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
+Trong giao diện Tìm Mật Khẩu, nhập tên tài khoản vào ôbên dưới (khung đỏ), sau đóbấm Nhận Mã.
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
+Trong Trung Tâm TK, sẽcómục Tìm bằng SĐT hoặc Tìm bằng email (Tùy vào tài khon đãcđnh theo hình thc nào. Tài khon cóthcđnh c2 hình thc). Chọn hình thức đểTìm mật khẩu.
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
+Sau khi hệthống gửi mãcode xác nhận theo hình thức đãchọn ởbước trên (gửi vềSĐT hoặc Mail ), nhập mãcode vào Mãxác minh, tiếp theo nhập Mật Khẩu mới, nhập lại Mật Khẩu mới 1 lần nữa. Bấm “OK”. (Lưu ýthi gian nhp Mã Xác Minh chtrong 30s)
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu

+ Hệthống sẽcóthông báo thao tác Tìm Mật Khẩu hoàn tất.
Hướng dẫn cố định tài khoản trong game và Tìm lại mật khẩu
+ Người chơi cóthểđăng nhập lại vào game bằng Mật Khẩu mới.